Yetişkinlere Aktiviteler
25 Ekim 2021

FARKLARIMIZIN FARKINDAYIZ

Katılımcılar: Tüm aile üyeleri 

Gerekli Malzemeler: Kağıt, kişi sayısı kadar kalem

Kazanımlar: İnce motor beceri, görsel algı, dikkat gelişimi; aile bireyleri arasındaki sosyal etkileşimin desteklenmesi

Hazırlık Aşamaları: 

1- İkiye bölünen A4 kağıtları aile üyelerine paylaştırılır. Herkese birer kalem verilir.

2- Kimse birbirinin çizimini görmeyecek şekilde masaya yerleşilir.

3- Katılımcılardan ilki bir obje söyler. Herkes kağıdına o objeyi kendi istediği şekilde çizer. (Yeteneğin hiçbir önemi yoktur, hiçbirimiz ressam değiliz )

4- Herkes çizimini tamamladıktan sonra ikinci katılımcı başka bir obje söyler ve aynı şekilde herkes özgün resmini kağıdına ekler.

5- Bu şekilde tüm katılımcıların söylediği objeler sırasıyla resmedilir.

6- Katılımcı sayısı azsa bir kişi birden fazla obje de söyleyebilir.

Uygulama:

1- Tüm objeler çizildikten sonra herkes kağıdına ismini yazar ve katılımcılar kağıtlarını değiş tokuş eder.

2- Başka bir katılımcıya ait olan resim incelenerek şu sorulara yanıt aranır:

a- Neyi sizden farklı düşünmüş? b- Sizin resminizdekine göre en farklı obje hangisi? c- Hangi şekiller ve ayrıntılar sizin resminize benziyor? d- Aynı olan

objeler var mı?

3- Bu objeler gündelik hayatta sıklıkla karşınıza çıkan, belki de her gün gördüğünüz objeler olmasına rağmen herkesin bakış açısı ve yorumu farklılık

gösterebilir. Olaylara bakış açısı da, en basit olaydan en karmaşık olaya, somutlaştırılmış bu etkinlikte olduğu gibi farklılıklar göstermektedir. Resimlerdeki

farkları ve benzerlikleri bulduktan sonra resimlerin sahipleri ile ilgili kişilik özellikleri, o kişilerin benzerlikleri ve farkları ile ilgili konuşabilirsiniz.

4- Daha önce yaşadığınız, bakış açılarınızdaki farklılıklardan dolayı ikileme düştüğünüz anılarınız varsa onları aile üyelerinizle paylaşabilirsiniz.

Not-1: Resimler değerlendirilirken güzellik çirkinlik değerlendirmesi yapılmamaktadır.

Not-2: Yaşanan birçok olayda olduğu gibi; bu resim doğru, bu resim yanlış eleştirisi bu etkinlikte geçerli değildir. DUYGULAR VE ANILAR

Katılımcılar: Okuryazar tüm aile üyeleri

Gerekli Malzemeler: Kağıt, makas, kalem

Kazanımlar: Duyguların farkına varma, ifade ve iletişim becerilerinin gelişmesi, bireyler arası etkileşimin artırılması 

Bu aktivite, içinde bulunduğunuz durumların size hissettirdiği duyguların farkına varma ve bu duyguların davranışlarınız üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini

gözlemleme şansı sağlayacaktır.

Duygularla ilgili konuşabilmek özellikle öfke kontrolünün sağlanmasına, empati duygusunun gelişmesine, ifade becerilerimizin gelişimi sayesinde

özgüvenimizin artmasına, iletişim becerilerimizin iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

Hazırlık Aşamaları: 

1- Aşağıdaki origami yönergesi takip edilerek katılımcı sayısı kadar tuzluk hazırlanır. Herkesin kendi tuzluğunu hazırlaması tercih edilir.

2- Tuzluğunuzun rahatça açılıp kapanabilmesi için katlamalar yapılırken parçaların birbiri üstüne gelmemesine özen göstermelisiniz

3- Tuzluk hazır hale geldikten sonra iç kısmında yazı yazılabilir 8 küçük üçgen oluşacaktır.

4- Her bir küçük üçgene farklı birer duygu ismi yazılır. ( Mutluluk, sevinç, heyecan, pişmanlık, gurur, aşk, özgüven, huzur, öfke…)

5- Tuzluklar katlanarak parmaklara geçirilir.
Uygulama:

1- Oyuna başlayacak ilk kişi elinde tuzluk bulunan aile üyelerinden istediğini seçer. 

2- Tuzluğun dört köşesinden herhangi birini göstererek 1’den 5’e kadar bir sayı söyler. 

3- Seçilen kişi tuzluğuna geçirmiş olduğu parmaklarını yatay ve dikey düzlemde hareket ettirerek istenen sayı kadar aç kapa aç yapar.

4- Söylenen sayı kadar aç kapa aç yaptıktan sonra seçilen alanda yazan duyguyu okur.

5- Oyuna başlayan kişi, şansına çıkan duygunun kendisi için ne anlam ifade ettiğini, o duyguyu yaşadığı bir anı diğer aile üyeleriyle paylaşır.

6- İlk oyuncunun seçtiği kişi ikinci oyuncu, onun seçtiği kişi üçüncü oyuncu şeklinde oyun devam eder. 

Not-1: Her oyuncunun eşit sayıda anı paylaşımı yapmasına dikkat edilmelidir.

Not-2: Örnek duygular listesi aşağıda verilmiştir.ÇİZ BAKALIM

Katılımcılar: Okuryazar tüm aile üyeleri

Gerekli Malzemeler: Kağıt, kişi sayısı kadar kalem, makas, kronometre, herhangi bir kutu

Kazanımlar: İnce motor beceri, görsel algı, dikkat becerilerinin gelişimi, aile bireyleri arasındaki sosyal etkileşimin desteklenmesi

Hazırlık Aşamaları: 

1- Kişi sayısına göre, herkeste en az 10 parça olacak şekilde, kağıtlar küçük ve eşit parçalara ayrılır.

2- Herkes elindeki küçük kağıtlara kimseye göstermeden çizilebilir kelimeler yazar.

3- Okunmayacak şekilde katlanan tüm kelime kağıtları, kutuda toplanır.

Uygulama:

1- Oyuna başlayacak kişi belirlenir ve kutudan ilk kağıdı çeker.

2- Kişi kağıdı çektiği gibi kronometre başlatılır. Herkesin 60 saniye süresi bulunmaktadır.

3- Oyuncu belirlenen süre içinde kaptan çektiği kelimeleri çizerek anlatmaya çalışır.

4- Toplam 3 kelimeyi pas geçme hakkı vardır.

5- Süresi bittiğinde anlattığı ve doğru bilinen her kelime için 5 puan; bilen kişi, bildiği her kelime için 3 puan kazanır ve sıra diğer oyuncuya geçer. 

6- Oyun kelimeler bittiğinde biter. Oyun sonunda en çok puanı olan kazanır. 
 
Not-1: Olabildiğince farklı kelimeler bulmaya çalışarak oyunu zenginleştirebilirsiniz.

Not-2: Pas geçilen kelimeler kutuya geri konur.

YAZI-RESİM-YAZI 

Katılımcılar: Yetişkin aile üyeleri

Gerekli Malzemeler: Kişi sayısı kadar defter ve kalem, kronometre

Kazanımlar: Yaratıcılık, ifade becerileri, ince motor beceri gelişimi

Hazırlık Aşamaları: 

1- Katılımcılar eline bir defter ve kalem alır, birbirlerinin yazı ve çizimlerini görmeyecekleri bir şekilde oturma düzeni alırlar. 2- Herkes hazır olduğunda 90
saniyelik geri sayım başlatılır.

Uygulama: 

1- Belirlenen süre içinde, defterin sağ taraftaki sayfasına herkes istediği cümleyi yazar. Yazılan cümle anlamlı ya da anlamsız olabilir. Örnek cümle: ‘Çamaşır

makinesinde bulaşık yıkamak.’ ‘Zıplayarak şarkı söylemek’ ‘Diş fırçalarken ağaca tırmanmak.’… Aklınıza gelebilecek her türlü mantıklı ya da mantık dışı

cümleyi yazabilirsiniz.

2- Süre bittiğinde defterler bir sağınızdaki kişiye verilir.

3- Süre yeniden başlatıldığında herkes elindeki defterde yazılı cümleyi inceler. Yazının olduğu sayfayı çevirip, defterin sağ tarafında kalan sayfaya, cümlede

anlatılan durumu çizim haline getirir.

4- Süre bittiğinde defterler bir sağınızdaki kişiye verilir.

5- Süre yeniden başlatılır ve defteri alıp çizimi inceleyen kişi, çizen kişinin ne anlatmak istediğini tahmin ederek sayfayı çevirip yine defterin sağ tarafta kalan

sayfasına çizimden anladığını bir cümleyle açıklar. Oyunun başlangıcında yazılmış ilk cümleyi görmek için sayfayı çevirmesi yasaktır.

6- Süre bittiğinde defterler bir sağınızdaki kişiye verilir.

7- Daha önce yazılan yazının ve çizilen resmin bulunduğu sayfalara bakmak yasaktır. Süre yeniden başlatılır ve yazının bulunduğu sayfa görünmeyecek

şekilde çevirilip, defterin sağ kımında kalan bir sonraki sayfaya, son sayfada yazan yazıda anlatılan cümlenin çizimi yapılır.

8- Bu şekilde bir deftere sırayla tüm katılımcılar tarafından bir yazı ve resim eklenmiş olur.

9- Herkese başlangıçta kendisinde olan defter döndüğünde oyun sonlanır. Yazılan ilk cümle ile son resim ya da cümle karşılaştırılır. Farklarıyla ilgili konuşulur.

Not: Oyun sırasında çizimler ve yazılarla ilgili soru sorulmamalı, ipucu verilmemeli, açıklama yapılmamalıdır.