Aile Aktiviteleri
25 Ekim 2021

FARKI BUL

Katılımcılar: Tüm aile üyeleri

Gerekli Malzemeler: Farklı nesneler, masa, kronometre

Kazanımlar: Dikkat ve hafıza becerilerinin gelişimi

Hazırlık Aşamaları: 

1- Evde bulunan farklı nesneler bir masanın üzerine yerleştirilir. ( yumak, kalem, kitap, oyuncak, meyve, sebze, mutfak gereçleri, gözlük, krem, makas… Her

türlü obje kullanılabilir.)

2- Aile üyeleri masanın etrafına otururlar. Her birinin elinde masaya konmamış birkaç obje bulunur.

Uygulama:

Aile üyelerinden biri gözlerini kapatır.

Diğer aile üyeleri, sessizce:

1- Masadaki 2 objenin yerini değiştirebilir.

2- Bir objeyi masadan çıkarabilir.

3- Ellerindeki objeden birini masaya ekleyebilir.

Gözünü açan aile üyesi farkı bulmaya çalışır.

Gözünü açtığı anda kronometre başlatabilir ve ailedeki herkesin farkı bulma sürelerini kaydederek yarışmaya heyecan katabilirsiniz.

Sırayla herkes için aynı işlem tekrarlanır.

Oyun bittiğinde süreye göre sıralama yapılır ve en kısa sürede farkı bulan birinci olur.

Not-1: Oyunu; nesneleri büyütüp, sayıca azaltırsanız daha kolay; nesneleri küçültüp, sayıca artırırsanız daha zor hale getirmiş olursunuz.

Not-2: Oyunu biraz daha zorlaştırmak için aynı anda birden fazla değişiklik yapabilirsiniz.


MASAL KÜPÜ

Katılımcılar: Tüm aile üyeleri 

Gerekli Malzemeler: Ekte sunulan küp çizimi çıktısı, makas, yapıştırıcı, kalem

Kazanımlar: İnce motor beceri, görsel algı, dikkat, hafıza, yaratıcılık, ifade ve iletişim becerilerinin gelişimi

Hazırlık Aşamaları: 

1- Ekte beş adet küpün açılımı bulunmaktadır. Çıktı alındıktan sonra küplerin yüzeyinde görünmek üzere, her kareye farklı bir resim ya da sembol çizilir.

İsterseniz kelime de yazabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken her karede farklı görsel olmasıdır.

2- Çizim tamamlandıktan sonra küpler kenar çizgilerinden kesilir. Kanatların kesilmemesine dikkat edilmelidir.

3- Çizgileri katlanarak belirginleştirilir ve kenarlarda bulunan kanatlara yapıştırıcı sürülerek, görseller dış yüzeyde kalacak şekilde küp oluşturulur.

Uygulama:

1- Üzerinde resimler ya da yazılar bulunan beş küp aynı anda düz bir zemine atılır.

2- Üst yüzeyde kalan görseller kullanılarak masal oluşturulur. Görsellerdeki kelimeleri ya da çağrışımlarını kullanmak zorunlu olsa da siz istediğiniz zaman,

mekan, kişi, olay eklemesini yapabilirsiniz. 

3- Birinci küpte başlayan masalı beşinci küpte sonlandırabilir ve sırayı diğer aile üyesine bırakabilirsiniz ya da sırayla zarları atarak aile üyeleri olarak ortak

masalınızı oluşturabilirsiniz.

4- Oluşturduğunuz masalları unutmamak için isterseniz bir deftere kaydedebilirsiniz. 
 
Artık yaratıcılığınızla, ailecek oluşturabileceğiniz sonsuz masalınız oldu. 
 
Not: Küpleri çıkarma şansınız yoksa bir kağıdı eşit küçük parçalara ayırıp onların üzerine resim ya da yazı ekleyerek katlayıp bir kutuya koyabilir ve her

seferinde beş adet çekerek uygulamada anlatıldığı gibi masalınızı oluşturabilirsiniz. 

1.jpg
2.jpg

 
 
 
 NESİ VAR?

Katılımcılar: Tüm aile üyeleri

Gerekli Malzemeler: Evin herhangi bir odası

Kazanımlar: Dikkat ve hafıza becerilerinin gelişimi, 

Hazırlık Aşamaları: 

1- Aile üyelerinden biri ebe olarak seçilir ve odanın dışına çıkarak,  içeride konuşulanları duymayacak kadar kapıdan uzaklaşır.

2- İçeride kalan aile üyeleri odadaki herhangi bir nesneyi ortak kararla belirlerler. Belirledikleri bu nesne dışarıdaki aile üyesinin bulmaya çalışacağı nesne

olacaktır. (TV ünitesi, koltuk, aile üyelerinden birinin kazağı, kitaplıktaki bir kitap, saksı, kumanda, yastık… Odanın içinde bulunduğu ve görünür olduğu sürece

tüm objeleri seçebilirsiniz.) Seçilecek nesnenin birden fazla özelliği olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama:

3- Seçim tamamlandıktan sonra dışarıdaki kişi içeri çağırılır. 

4- İçeri giren kişinin amacı seçilen nesneyi en az soruyla bulmaktır. Sırayla odada bulunan kişilere ‘Nesi var?’ diye sorar. Yalnızca göz teması kurarak soruyu

sorduğu kişi cevap verir.

5- Cevap verilirken nesnenin tek bir özelliği söylenir. Bu özellik renk, şekil, varsa üzerindeki bir desen, harf ya da sayı olabilir. Objenin hangi malzeme ile

yapıldığı, dokusu, boyutu, işlevi gibi ipuçları da verilebilir. Özellikle işlevi kolay bulunmasını sağlayacağı için bu ipucu sonlara bırakılabilir. 

6- İpuçlarını toplayan ebe odanın içinde gezerek topladığı tüm ipuçlarına uyan objeyi bulmaya çalışır.

7- Ebenin üç tahmin hakkı vardır. Üç hakkını kullandığı halde bulamamışsa başarısız olmuş kabul edilir. 

8- Aile üyeleri sırayla ebe seçilir ve odanın dışına çıkarlar. En az ipucuyla objesini tahmin eden kişi birinci olur.

Not-1: Seçeceğiniz obje odada bulunan herhangi bir aile üyesi de olabilir.

Not-2: ‘Nesi var?’ sorusuna cevap verirken seçtiğiniz objeye bakarsanız, ebe hemen anlar. 
 
 
SİHİRLİ DEĞNEK

Katılımcılar: Tüm aile üyeleri

Gerekli Malzemeler: Kağıt, boya kalemleri, bant

Kazanımlar: İnce motor beceri gelişimi, ifade becerilerinin gelişimi, aile içi iletişimin desteklenmesi, duyguların farkındalığının artırılması

Hazırlık Aşamaları:

1- Aktiviteye katılacak çocuklar varsa bir A4 ü rengârenk boyamaları istenir, istenirse parmak boya ve el baskısı ile de renklendirilebilir. Ailecek boyanan bir

sihirli değnek daha güçlü olacaktır. 

2- İstenilen boyalar kullanılarak renklendirilen kağıt bir köşesinden başlanarak çapraz köşeye doğru yuvarlanır ve küçük bir bant ile açılmaması için tutturulur.

Renkli kısmın dış yüzeyde kalmasına dikkat edilmelidir.

3- Sihirli değneğinizi hazırlamak için kağıt yerine, istediğiniz herhangi bir objeyi de kullanabilirsiniz.

Kalem, çubuk, örgü şişi…

4- Sihirli değnek hazırlanırken istenilen her türlü süsleme kullanılabilir, kağıttan yıldız şekilleri kesip yapıştırabilir, etrafına kumaş parçaları sarabilir, renkli

iplerle düğümler atabilirsiniz.

Sihirli değneğinizin ne kadar güçlü olacağı sizin yaratıcılığınıza kalmış  

Uygulama:

Sihirli değneği eline alan kişi, değneğini dokundurduğu kişiyle ilgili;

1- Değiştirmek istediği bir özelliği söyler.

2- Hoşuna gittiği için artırmak istediği bir özelliği söyler.

3- Eklemek istediği özelliği söyler. 

4- Hayalini söyler.

5- Değiştirmek istediği bir anısını değiştirir ve anlatır.

Sihirli değnek dokundurulan kişiye geçer ve yeni dilek hakkı onundur. 

Sırayla tüm aile bireylerine geçen çubuk sayesinde aile içi dinamiğiniz artarken, eleştirme ve eleştirilme konusunda iletişim becerileriniz gelişir, duygu ve

düşüncelerinizi paylaşma ve eksik yanlarınızı görüp kapatma şansınız doğar.

Not-1: Sihirli değneği kendinize de dokundurabilirsiniz.

Not-2: Sihirli değneğinizi bu beş madde haricinde de kullanabilirsiniz.
 
 
BEN KİMİM?

Katılımcılar: Tüm aile üyeleri 

Gerekli Malzemeler: Kağıt, makas, kalem, bant

Kazanımlar: Dikkat ve hafıza becerilerinin gelişimi

Hazırlık Aşamaları: 

1- Kağıt küçük parçalara ayrılır ve katılımcılara dağıtılır.

2- Herkes kağıdına aile üyeleri tarafından tanınan birini yazar. Yazılan kişi ünlü olabilir, aileden biri olabilir, hayatta olabilir ya da olmayabilir; film, dizi, çizgi film

karakteri olabilir. Politikacı, sporcu, şarkıcı, sunucu, ressam, yazar, şair… İstenilen herkes yazılabilir tek şart, yazılan kişinin aile üyelerinin hepsinin

tanıdığından emin olunmalıdır.

3- Üzerine isim yazılmış kağıt, yanınızdaki kişinin alnına bant ile yapıştırılır. Kimse kendi alnında yazanı görmemelidir. Yapıştırırken kağıtlarınızı iyi saklamalısınız.
Uygulama:
1- Artık herkes alnında yazan kişi olmuştur ve kim olduğunu bilmemektedir.

2- Kim olduğunu tahmin etmek için kendisiyle ilgili evet ya da hayır yanıtı alınabilecek sorular sorarak kim olduğunu bulmaya çalışır. Sorulacak sorular fiziksel

özellik, yaş, ilgi alanı, cinsiyet, karakter, iş gibi kişiye kim olduğuyla ilgili ipucu sağlayacak sorular olmalıdır. 

Doğru: A: Kadın mıyım?                Yanlış: A: Kadın mıyım, erkek miyim?

   B: Evet                                           B: Kadın.

3- ‘Evet’ yanıtı alındıysa soru sorma hakkı devam eder. Yalnızca, göz teması kurularak soru sorulan kişi yanıt verir. ‘Hayır’ yanıtı alındığında sıra diğer aile

üyesine geçer.

4- Herkesin kim olduğunu tahmin etmek için üç hakkı vardır. Tahminde bulunmadan önce istediğiniz kadar ipucu toplayabilirsiniz.

5- Kim olduğunu ilk bulan kişi birinci olur. Son kişi bulana kadar oyun devam eder.

Not-1: ‘Evet, hayır’ dışında cevap verilmez. Kişiye, sorusu haricinde bir ipucu verilmez, açıklama yapılmaz.

Not-2: Hafıza gelişimine katkıda bulunmak açısından alınan yanıtların kaydedilmemesi gerekir. Sorularınızın yanıtlarını aklınızda tutmaya çalışmalısınız.
 
 BİZİM ESERİMİZ

Katılımcılar: Tüm aile üyeleri

Gerekli Malzemeler: Birkaç adet A4 kağıdı, boya kalemleri, bant

Kazanımlar: İnce motor beceri gelişimi, aile içi iletişimin desteklenmesi, dikkat süresinin artırılması

Hazırlık Aşamaları: 1- A4 kağıtları birleştirilerek katılımcı sayısına uygun büyüklükte tek bir kağıt elde edilir. 3 adet A4 kağıdını uzun kenarlarından, bant

yardımıyla yan yana birleştirmek güzel eseriniz için yeterli olacaktır, ama siz istediğiniz büyüklükte bir kağıt kullanabilirsiniz.

2- Katılımcı aile üyeleri, boya kalemlerini de alarak, hazırlanan kağıdın çevresine sıralanırlar.

Uygulama: 1- Sırayla herkes resme istediği bir şeyi çizer. Çizim sırasında kural, kağıda tek bir kişinin temas edebilir olmasıdır. A kişinin çizimi bitmeden, B kişi

çizimine başlayamaz ya da resmini renklendiremez. Çizimini yapan ya da renklendiren kişi, diğer katılımcılar tarafından izlenerek beklenir.

2- Çizim yapmak için herkese katılımcılar tarafından belirlenen süre verilir. Örneğin kişi, çizimine başladığında altmış saniyelik geri sayım başlatılabilir. Süresi

dahilinde istediğini çizebilir, daha önce çizilen resimleri ayrıntılandırabilir, renklendirme yapabilir.

3- Süresi bittiğinde çizimi yarım kalmış olsa da sıra bir sonraki kişiye geçer.

4- Katılımcılar kendi sıralarında birbirlerinin resmine eklemeler yapabilirler.

5- Kağıtta beyaz alan kalmayacak şekilde renklendirme de tamamlandığında ortak tablonuz hazır olmuş olacaktır.

6- İmzalarınızı da attıktan sonra evinizin en güzel duvarına asabilirsiniz 

Not: Resmi bir bütün olarak düşünerek bağlantılı şekilde eklemeler yapılması resmin bütünlüğünü artırır.

SİHİRBAZ-DEDEKTİF 

Katılımcılar: Tüm aile üyeleri 

Gerekli Malzemeler: Kağıt, kalem 

Kazanımlar: Aile içi iletişimin desteklenmesi, dikkat becerilerinin gelişimi, fiziksel hareket sağlanması 

Hazırlık Aşamaları:  

1- Bir kağıt, katılımcı sayısı kadar, küçük ve eşit parçalara ayrılır. 

2- Küçük kağıt parçalarından birine sihirbaz, birine dedektif, geri kalanlarına da katılımcı kişi sayısı kadar tavşan yazılır. Yazı yazılırken çok bastırmamaya ve

kağıdın arkasından belli olmamasına dikkat edilmelidir. 

3- Kağıt parçaları yazılan yazılar içeride kalacak şekilde dörde katlanır ve bir kutuya konur. 

4- Çekiliş yapar gibi herkes bir kağıt çeker ve kağıdındaki yazıyı kimseye göstermez, söylemez. 

Uygulama: 

1- Çekiliş tamamlanıp herkes kim olduğunu öğrendikten sonra, herkes ayağa kalkar ve odanın içinde turlamaya başlar. Oda içinde turlarken katılımcıların göz

teması kurması gerekmektedir.  

2- Sihirbaz yazan kağıdı çeken kişinin görevi tavşanları bularak ortadan kaybolmalarını sağlamaktır. Bunun için yapması gereken dedektife yakalanmadan

tavşanlara göz kırpmaktır. 

3- Tavşan kağıdını çeken kişilerin, kendilerine göz kırpan birisini gördüklerinde göz kırpan kişinin kim olduğunu belli etmeden ve söylemeden hareketsiz

kalmaları gerekmektedir. 

4- Dedektif kağıdını çeken kişi kendisini belli etmeden sihirbazı yakalamaya çalışır. 

5- Dedektif sihirbazı yakaladığında ya da tavşanlar bittiği halde dedektif sihirbazı bulamadığında oyun biter ve sihirbazın kaç tavşanı yok ettiği kaydedilir. 

6- Oyun bittikten sonra sihirbaz göz kırptığı tavşanları neden yok ettiğiyle ilgili açıklamalar yapmalıdır. Örneğin; ‘Sihirbaz A, B tavşanını yok etti çünkü B, dün

çiçekleri sulamayı unuttu.’ gibi. Her tavşanla ilgili ‘Yok ettim, çünkü…’ cümlesi kurmalıdır. 

7- Kağıtlar tekrar katlanır ve oyuna yeniden başlamak için tekrar çekiliş yapılır. Oyun sonunda tek turda en çok tavşanı yok eden sihirbazlar birincisi, en çok

tavşanı kurtaran dedektifler birincisi seçilir. 

 Not-1: Sihirbazdan başka hiç kimse göz kırpamaz. Şaşırtmaca yapmaya çalışmak kurallara aykırıdır. 

Not-2: Sihirbaz istediği şekilde göz kırpabilir; tek göz, çift göz.. 

Not-3: Oyuna dahil olan herkesin hareketli olması gerekmektedir. Yalnızca sihirbaz tarafından göz kırpılarak yok edilen tavşanlar oldukları yerde sabit ve

hareketsiz kalır.