İç Hastalıkları
07 Şubat 2022

Hastanemiz İç Hastalıkları Bölümü geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Erişkin hasta grubunun tüm şikâyetlerinin ilk başvuru ve çözüm bölümüdür. Çeşitli şikâyetlerle başvuran hastaların ayaktan ve yatarak tedavileri düzenlenir. İlk teşhis bu bölümde konulup hastalığın durumuna göre hasta diğer branşlara sevk edilir.
Şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, sindirim sistemi (mide ve barsaklar) hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, nefes darlığı, karın ağrısı, baş ve boğaz ağrısı, eklem ağrıları, halsizlık, öksürük, hormon hastalıkları ve şişmanlık gibi problemlerde başvurulması gereken bölümdür.
İshal, ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu, göğüs ağrısı gibi hızlı tetkik ve tedavi gerektiren tıbbi durumlarda da hastalara acil bakım verilebilmektedir. Risk taşıyan rahatsızlıklarda hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası takibi de bu bölüm tarafından yapılır.
Dahiliye Hastalıkları teşhis ve takibinde, geniş laboratuvar testleri imkanı bulunmaktadır. İdrar, gaita ve kan testlerinin yanı sıra EKG, ekokardiyografi ve ultrasonografi tetkikleri aynı gün içinde yapılabilmektedir.