Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
27 Aralık 2021

Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz  3.basamak tescilli 18 yataktan oluşmaktadır.  

- Düşük doğum ağırlıklı prematüre bebek takip ve izlemi,

- Asfiktik doğum tanı ve tedavi izlemi,

- Sarılığı yüksek olan hastalara yoğun fototerapi tedavisi,

- Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisi,

- İnhale nitrik oksit uygulaması...


HEKİMLERİMİZ