Ergoterapi
07 Haziran 2022


 Ergoterapi herhangi bir sebeple günlük yaşam aktiviteleri etkilenmiş herkesi kapsayan, kişilerin yaşam kalitelerini artırmayı, rollerin geri kazandırılması ve sürdürülmesiyle toplumsal katılımı desteklemeyi hedefleyen bilim dalıdır. Dört yıllık, Ergoterapi Lisans Bölümü mezunu olan ergoterapistler fiziksel, duyusal, kognitif, mental, gelişimsel veya emosyonel problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerde anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve toplumsal katılımı sağlamak amacıyla çalışır. Ergoterapistler, lisans eğitimleri sırasında duyu bütünleme, onkolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, az gören rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon, psikiyatride ergoterapi, toplum ruh sağlığı, sürücü rehabilitasyonu, ev rehabilitasyonu, halk sağlığı uygulamaları, okullarda ergoterapi, ergonomi, bel ve boyun sağlığı, sanal gerçeklik, araştırma ve uygulama üniteleri gibi kapsamlı mesleki eğitimlerinin yanı sıra; drama, müzik, animasyon, dans ve hareket tedavisi, görsel sanatlar gibi bir çok sosyal alanda donanım sahibi olmaktadırlar.
Ergoterapistlerin temel tedavi aracı aktivitelerdir ve bu aktiviteler, mesleki değerlendirmeler sonucunda, belirlenen ergoterapi modeli kapsamında, kişiye özel müdahale planı çerçevesinde şekillenir. Bireysel tedavilerin yanı sıra, grup terapileri ve toplum temelli rehabilitasyon da ergoterapinin çalışma alanlarındandır. 
Covid-19 sebepli pandemi sürecinde toplumsal olarak günlük yaşam aktivitelerimiz etkilenmiş bulunmaktadır. Bu süreci en az zararla atlatabilmemiz için herkesin duyarlı olması ve hijyen kurallarına dikkat etmekle birlikte, zorunlu olmadıkça evden çıkmaması önem arz etmektedir.  İçinde bulunduğumuz hassas dönemi en iyi şekilde değerlendirmek bizlerin elindedir. Panikten uzak, farkındalığı yüksek ve duyarlı olmanın yanı sıra bu süreçte aile içi iletişimi geliştirebilir, yeni serbest zaman aktiviteleri edinebilir, sanatsal aktivitelerle yeteneklerinizin farkına varabilir, hayatınızın her dönemi için gerekli ve önemli olan sağlıklı ve düzenli beslenme ve egzersiz alışkanlıkları kazanabilir, kendinizi ve sevdiklerinizi keşfettiğiniz bir süreç oluşturabilirsiniz.  Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için dışarıyla teması minimuma indirdiğiniz bu günlerde; evde, yediden yetmişe tüm bireylerin katılımıyla gerçekleştirebileceğiniz aktivite önerileri ergoterapist tarafından güncel olarak hastanemizin sitesinde paylaşılacaktır.  Bu süreçte gelişmeleri doğru kaynaklardan öğrenmeyi sürdürürken, kendinizi ekranlara hapsetmekten kaçınmalı, çocuklarınızın zararlı seviyede ekranlara maruz kalmasını önlemelisiniz.  Bir süreliğine evde; verimli, sağlıklı ve mutlu günler dileriz!