Bilgi Güvenliği
04 Ekim 2023

Hasta güvenliğinin ana konu başlıklarından biri de bilgi güvenliğidir. Hasta verilerinin doğru işlenmesi ve yönetilmesi, tıbbi enformasyon süreçlerinin güncellenmesi, hasta güvenliği için önem arz etmektedir. Hastaların kabul sürecinden taburculuk sürecine kadar olan tüm süreçler bilgi yönetim sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Sağlık hizmetinin sürekli iyileştirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz sağlıkta kalite çalışmaları, doğası gereği sürekli değişen ve gelişen sağlık hizmeti yapısına ayak uydurmak durumundadır. Bu bağlamda, kalitenin temel hedeflerinden ayrılmadan, değişen ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları “Bilgi Yönetimi” bölümünde bilgi güvenliğine de yer verilmektedir. Aynı zamanda “Ulusal Hasta Güvenliği” hedeflerimiz arasında yer alan bilgi yönetimi, hasta güvenliği çalışmalarında dikkate alınması gereken bir konudur. Bilgi yönetimi, sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, hizmet planlaması, bütünleştirilmiş bakım planları, hastalık yönetimi ve güvenli bakım için temel gereklilikler arasında yer almaktadır.