Hasta Hakları Birimi
15 Nisan 2022

Hastanemiz hasta hakları biriminde Hasta hakları ihlallerine ilişkin birimimize ulaşan başvuruları inceleyen ve sonuçlandıran;hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yapan 7 üyeli Hastane Hasta Hakları Kurulu mevcuttur. Kurul kararlarını oy çokluğu ve gizli oylama ile almaktadır.

Çalışma saatleri hafta içi mesai saatleri dahilinde 08:00-17:00′dir.

Amacımız hastanemizde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi; sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması; hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesidir.

Şikayetler bizzat birimimize başvurularak, Sağlık Bakanlığı Web Sitesi üzerinden veya Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) 184 numaralı telefonundan yapılabilmektedir. Yazılı şikayetlerde şikayetten sonra en geç 15 gün içinde sonuçtan taraflar haberdar edilmektedir.

HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİ GÖREVLERİ :

• Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak.
• Birimlere ulaşan şikayetleri belirtilen süre içersinde incelemek ve buna dayanarak şikayet bildirim formunu doldurmak.
• Hasta hakları merkez birimi tarafından hazırlanan anketlerin uygulamasını sağlamak.
• Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.

İŞLEYİŞİ

• Hastanın görüş ve şikayeti aynı gün alınır ve şikayet formu doldurtulur.
• Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.
• Şikayete maruz kalan hastane çalışanından 1 gün içinde bilgi istenir.Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 2 gün içinde cevaplandırmak zorundadır.
• Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi istenir (2 gün içinde ).
• Alınan tüm bilgiler ve belgeler hastane hasta hakları kuruluna dosya oluşturularak üçüncü günün sonunda dağıtılır.
• Kurul haftada bir toplanarak (kurulun kendisinin belirleyeceği gün ve saat) dosyaları değerlendirir ve oy çokluğu ile karar verir (en geç 11 gün içinde).
• Karar hasta hakları birimine bildirilir.Hasta hakları birimi raporları arşivler.
• Şikayetten sonra en geç 15 gün içinde sonuçtan taraflar haberdar edilir.
Hastaya ;
• Karar hakkında bilgi verilir.
• Bu aşamadan sonra yapması gerekenler konusunda bilgi verilir.
• Hastanın sonraki süreci takip etmesini kolaylaştırıcı olmak üzere irtibat veya kayıt numarası verilir.
• Kararın sonucu idari ve adli takip açısından hastane idaresine ve hasta hakları merkezine bildirilir.
• Tüm bunlar şifahi bilgi verilmesinin yanında muhakkak resmi evrakla hasta sahibine bilgi verilir.
Personele ;
• Kurulun kararı ilgili personele bildirilir.
• Kurul ilgili personeli kusurlu bulmuş ise dosya gerekli idari ve adli takibat için Başhekimliğe üst yazı ile iletilir.
• İdare, 657 sayılı kanuna göre gerekli idari ve adli takibi yapar.