Etik Kurul
18 Ekim 2023


Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu  

Etik kurul bilgi notu: Girişimsel olmayan etik kurul her ayın son çarşambası toplanmaktadır. Etik kurula dosya vermek isteyen çalışanlarımızın toplantı gününden en az 5 gün önce dosyalarını Etik Kurul Sekreteryasına teslim etmeleri gerekmektedir. Kurumumuzda yürütülecek çalışmalar için araştırma ön izin belgesi ile gerekli izinler alınmalıdır, araştırma ön izin belgesi olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Sekretarya: Ayşe ÇETİNKAYA
E-mail: bucaetikkurul@gmail.com