Elektronik Veri Tabanları
05 Şubat 2024

Aşağıdaki veri tabanlarına TCCB Millet Kütüphanesine üye olarak giriş yapabilirsiniz.

Üyelik E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.   https://mk.gov.tr/


• Abone Veritabanları

• Açık Erişim Veritabanları

• Deneme Veritabanları

• EKUAL Veritabanları


·         Dergipark

·         TR DİZİN

·         DOAJ - Directory of Open Access Journals

·         EBSCO E-Kitap Koleksiyonu

·         MEDLİNE PubMed

·         Mendeley

·         Nature

·         ScienceDirect

·         Scopus

·         Taylor & Francis Online

·         Web of Science

·         Wiley Online Library

·         Academic Search Ultimate

·         Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index : 1913 - 1983

·         Applied Science & Technology Index Retrospective

·         Art Index Retrospective (H.W. Wilson)

·         Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982

·         Business Source Ultimate

·         CAB Abstracts

·         Central & Eastern European Academic Source

·         DynaMed

·         Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson)

·         Emerald Premier eJournal

·         ERIC

·         European Views of the Americas: 1493-1750

·         GreenFILE

·         Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (H.W. Wilson)

·         IEEE

·         JSTOR

·         Library, Information Science & Technology Abstracts

·         MasterFILE Complete

·         Newspaper Source Plus

·         Newswires

·         Open Dissertations

·         OVID-LWW

·         ProQuest Dissertations & Theses Global

·         Regional Business News

·         Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

·         SpringerLink

·         Teacher Reference Center

·         The Belt and Road Initiative Reference Source

·         Web News

·         Artstor Digital Library

·         Asia-Studies

·         Britannica Online

·         Cambridge Journals Online

·         eOsmanlıca

·         Gale Archives Unbound - British Campaign In Mesopotamia, 1914-1918

·         Gale Archives Unbound - Cyprus Crisis, 1967

·         Gale Archives Unbound - Democracy In Turkey, 1950-1959: Records Of The US State Department Classified Files

·         Gale Archives Unbound - Iraq: Records of the U.S. Department of State, 1888-1944

·         Gale Archives Unbound - Lebanon, Palestine, Syria, Trans-Jordan: Records of the U.S. Department of State, 1836-1944

·         Gale Archives Unbound - Middle East Online: Iraq, 1914-1974

·         Gale Archives Unbound - Turkey: Records of the U.S. Department of State, 1802-1949

·         Gale Reference Complete

·         Hiper Kitap

·         Kelime.com

·         Lehcediz (Tanıklı Tarihsel ve Çağdaş Türkçe Sözlük)

·         LexiQamus Osmanlı Türkçesi Kelime Çözücü

·         Lexpera

·         Mideastwire.com

·         PressReader

·         ProQuest Central

·         ProQuest Digital National Security Archive‎

·         Rosetta Stone (Online Dil Öğrenme)

·         Vidobu

·         Wikilala

·         AAAS ScienceMag

·         AATA Online

·         ACAR Index

·         Adalet Dergisi

·         al-Warraq (الوراق)

·         Aperta (TÜBİTAK Kurumsal Arşivi)

·         Arkitekt

·         Arxiv.org

·         Atatürk Ansiklopedisi

·         BASE Bielefeld Academic Search Engine

·         Beacon eSpace

·         Belleten

·         BioMed Central

·         BioRxiv

·         CABI Invasive Species Compendium

·         CaltechAUTHORS

·         Danıştay Dergisi

·         DART-Europe: E-theses

·         Digital Commons Network

·         Dimensions

·         Dîvânu Lugâti’t-Türk Veritabanı

·         DOAB - Directory of Open Access Books

·         Econbiz

·         E-Lis

·         Europeana Collections

·         Google Akademik

·         Google Books

·         Hathi Trust: Digital Library

·         Internet Archive

·         IRCICA Farabi Sayısal Kütüphanesi

·         Islamic Heritage Project

·         İSAM Dokümantasyon Veritabanı

·         İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

·         İSAM Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı

·         İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

·         İSAM Risaleler Veri Tabanı

·         İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı

·         İslam Ansiklopedisi

·         Karakaş Psikoloji Sözlüğü

·         Konuşan Kitaplık

·         Merriam-Webster Dictionary

·         Mevzuat Bilgi Sistemi

·         MIT Theses

·         Open Access eBooks on JSTOR

·         Open Access Library

·         Open Culture

·         Open Library

·         OpenAIRE

·         Project Gutenberg

·         PubMed

·         Resmi Gazete

·         SafetyLit

·         Sayıştay Dergisi

·         SCImago Journal & Country Rank

·         SSRN Search eLibrary

·         Stanford Encyclopedia of Philosophy

·         T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri

·         TBMM Açık Erişim

·         TDK Metin Veritabanı

·         TUİK İstatistikler

·         TÜBİTAK COVID-19 Web Portalı Bilimsel Kaynaklar

·         Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

·         Türk Dil Kurumu Sözlükleri

·         Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veritabanı

·         Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

·         Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

·         Türkiye Adalet Akademisi

·         Türkiye Akademik Arşivi (Harman)

·         Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları

·         Türkiye Makaleler Bibliyografyası

·         Türkiye Yazma Eserler Kurumu

·         University of Pittsburgh Archive of European Integration (AEI)

·         YÖK Ulusal Tez Merkezi

·         Zenodo

·         Zentralblatt Math Database

·         AlifBee Arapça Dil Öğrenme Uygulaması

·         Tebdiz (Tarihsel ve Çağdaş Türkçe Sözlük)