Eğitim Birimi
20 Ekim 2023

Eğitim Birimi Görevleri:

  • Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla oryantasyon eğitimlerinden sorumludur.
  • Hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda hasta/hasta yakını ve çalışanlara yönelik etkili bir şekilde eğitim verilmesinden ve  eğitim kayıtlarının takibinden sorumludur.
  • Stajyer öğrenci koordinasyonundan ve takibinden sorumludur.
  • Sertifikalı eğitim programlarının planlanıp yürütülmesinden sorumludur.
  • Sosyal etkinliklerin organizasyonundan soruludur.
  • Kurumumuzda çalışan personele yönelik mesai dışında açılan Halk Eğitim Merkezi kurs programlarının planlanması ve yürütülmesinin takibinden sorumludur.

 Eğitim Birimi Çalışanları:

   Hemşire Melek GÜLCÜK (Birim Sorumlusu)
   Hemşire Gülten KURU