Hizmet Standartları
15 Ekim 2021

BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra NoSunulan Hizmetin AdıBaşvuruda İstenen Bilgi/ BelgelerHizmetin Tamamlanma Süresi(En Geç)
1- Hekim Seçme Hakkı     Muayene olunacak günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi(5 Dk.)
 2- Poliklinik Muayene T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi(1 saat)
3- Hasta Yatışı 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik, Otomasyon kaydı(10 Dk.)
4- Sağlık Kurulu 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Dilekçe,
3- 2 Adet Fotoğraf,
4-Ücret Ödendi Makbuzu
(10 Dk.)
5- Sürücü olur raporunun düzenlenmesi T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, 2 adet fotoğraf (Son altı aylık), ücretli poliklinik muayenesi başvurusu ve dilekçe (Göz, İç Hastalıkları, KBB, Ortopedi, Psikiyatri branşlarından birine)1 SAAT
6- Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için) Talep dilekçesi, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi Hastalığına dair belgelerin fotokopisi,Sosyal güvencesi yoksa muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi20 Gün
7- Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf
olacak hastalar için)
Talep dilekçesi veya 2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık), T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi,
Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi
20 Gün
 8- İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi Talep dilekçesi, 2 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C. Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu5 Gün
9- İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi, iş göremezlik belgesi (SSK ‘lar için)1 Gün
10- Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi 2 adet fotoğraf (Son altı aylık), işitme testi fotokopisi  1 Gün
11- Yaş tashihi, ve diğer adli Vakalar için rapor düzenlenmesi Mahkemeden alınan üst yazı, 2 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C. Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi çekilen filmlerin örnekleri3 Gün
12- Hematoloji Laboratuvarı Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)(4 Saat)
13- Biyokimya Laboratuvarı Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)(8 Saat)
14- Bakteriyoloji, Kültür-Antibiyogram Laboratuvarı Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)(3 Gün)
15- Seroloji-ELİSA Laboratuvarı Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)(1 gün)
16- Röntgen Çekimi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)(2 saat)
17- Sistoskopi yapılması Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)  (1 saat)
18- Elektrokardiografi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(20 Dk.)
19- Kemik Dansitometrisi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)  (20 gün)*
20- EKO Testi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(2 gün)*
21- EFOR Testi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(1 Gün)*
22- Doopler USG Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(2 Gün)*
23- EEG çekilmesi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(4 Gün)*
24- EMG çekimi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(10 Gün)*
25- Odyogram Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır) (7 Gün)*
26- Ultrasonografik Tetkikler Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(2 Gün)*
27- İVP Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(3 Gün)*
28- Mamografi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(2 Gün)*
29- Solunum Fonksiyon Testi Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(15 Dk.)
30- Bilgisayarlı Tomografiler (BT) Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(2 Gün)*
31- Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR) Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır)(3 Gün)*
 32- Patolojik Tetkikler Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi(10 Gün)
33- Psikolojik Testler(MMPI kişilik testi) Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi(10 Gün)
34- Psikolojik Testler (WAIS-R zeka testi) Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi5 Gün
35- Psikolojik Testler (KKM Nöropsikolojik test) Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi1 Gün
36- Psikolojik Testler (Beck Depresyon testi) Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi1 Gün
37- Psikolojik Testler (Kent-Egy zeka testi) Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi5 Gün
38- Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Yatış Onayı,
3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(10 Gün)
39- A grubu Ameliyatlar 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Yatış Onayı,
3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(2,5 saat)
40- B grubu Ameliyatlar 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Yatış Onayı,
3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(2 saat)
41- C grubu Ameliyatlar 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Yatış Onayı,
3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(1,5 saat)
42- D grubu Ameliyatlar 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Yatış Onayı,
3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(1 saat)
43- E grubu Ameliyatlar 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Yatış Onayı,
3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(45 dakika)
44- Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik,
2-Yatış Onayı,
3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(30 dakika)
45- Epikriz Raporu 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe(10 dakika)
46- Ameliyat Raporu 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe(10 dakika)
47- Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu15 Gün*
48- Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,1 Gün*
49- Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren)7 Gün*
50 Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren), elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru7 Gün*
51- Sürekli İlaç Kullanım Raporu Günlük 1-T.C. Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri, 3-Hekim İstemi(8 Saat)
52- Evrak İşlemleri         Dilekçe(7 gün)


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


NOT: (*) işaretli olanlar randevulu çalışmaktadır. (Personel sayısı, cihaz sayısı, hasta yoğunluğu vb. sebepler randevu sürelerini etkiler.)