Manevi Destek Birimi
05 Şubat 2024

MANEVİ DESTEK BİRİMİ  


*Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında, talep eden hasta, hasta yakını ve hastane personeline dini/manevi konularda danışmanlık/rehberlik yapar, moral, motivasyon ve manevi destek sağlar.
*Dini/manevi referanslardan hareketle, bireylerin üzüntülü, sıkıntılı, korkulu hallerinde, yalnızlık, anlamsızlık, çaresizlik ve ümitsizlik gibi duygularına yönelik ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, mevcut durumlarına uyum sağlamalarına ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışır.
*Dini/manevi içerikli soru veya sorunlarına yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.
*Talep edilmesi halinde evde bakım hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş ekipler ile birlikte evde manevi destek hizmeti verilmesine destek olur.
*Manevi destek biriminin, hastane personeline ve topluma tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütür.


Görev Amacı
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 07/01/2015 tarihli T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Arasında Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü’ne göre Bakanlık tarafından belirlenen “Personel Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerine bağlı olarak hastanemizde kalite yönetim sistemi dokümantasyonu doğrultusunda görev yapar.


Manevi Danışman Nedir?
Belirli görev talimatlarına göre yetkilendirilmiş, farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin din veya maneviyatla ilgili sorunlarıyla başa çıkma süreçlerine bütünlük yaklaşımıyla yaklaşan, modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birleştiren; danışanların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla bireysel ve grup bazında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunan, aynı zamanda mesleki gelişim faaliyetlerini yöneten nitelikli bir kişidir.

Manevi Danışman Ne Değildir?
Manevi danışman hiçbir mesleğin alternatifi değildir. Manevi danışman/manevi destek uzmanı psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve diğer sağlık personelinden meslek ve alan olarak ayrılır, ancak sağlık personeli ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir. Manevi Destek hizmetinin kendine has metot ve uygulamalarıyla sınırlılıkları vardır.


Manevi Destek Birimi Hizmetleri Temel İlkeleri ve Çalışma Alanı
1-  Sağlık personeli ile holistik bir yaklaşımla hizmet verir.
2- Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda hareket edilir.
3- Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.
4- Manevi destek hizmeti ile ilgili olmayan konularda ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.
5- Danışanların sahip olduğu hayat görüşlerine dayalı olarak hastalara profesyonelce yardım ve eşlik ederek tedavi süresi boyunca güven ihtiyacına yardım eder.
6- Danışanın hayata karşı olumlu bir tutum geliştirmesini hedef alır.
7- Manevi destek uzmanı tedavinin dindeki önemi, hastalığın doğru anlaşılması, dinin sağlık ve onu korumaya verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür, imtihan vb. konular hakkında rehberlik yapar.
8- Hastalığa odaklanmanın ötesinde, hastalıktan çıkarılabilecek manevi öğretiler hakkında hasta ve hasta yakını bilgilendirilir. Hasta, hayata olumlu bir bakış açısı kazanması için desteklenir ve benzer şekilde diğer katılımcılara da bu yönde katkı sağlanır.
9- Manevi destekle ilgili olmayan konular, ilgili uzmanlara ve hastane yetkililerine yönlendirilir.
10- Hastaların topluma yeniden uyum sağlamasına katkıda bulur.

Çalışma gün ve saatleri
Manevi Destek Birimi görevlilerimiz haftada 4 gün (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) olmak üzere; 09.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Manevi destek birimi hastanemizin poliklinik katı, yataklı servisler ve yoğun bakımlarda bulunmaktadır.


Manevi Destek Uzmanları: Ramazan TAŞKAYA, Mehmet Emin CELEP
İletişim: 0232 452 52 52 / 3388
Adres: Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ana Bina Poliklinik Girişi Yataklı Servisler ve Yoğun Bakımlarda bulunmaktadır.

 
Huzur ve Mutluluk Dolu Kalpler, Sevgi ve Umutla Şifaya Giden Yolda Birlikteyiz. Yanınızdayız.