Sağlık Hizmetleri ve Hekimler
06 Mayıs 2022

Dahili Bölümler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hastanemiz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde güçlü teknik altyapı imkânları ile hizmet vermektedir. Bu alanda verilen tedavi hizmetlerinden bazıları;

-Çocuk Acil

-Çocuk Endokrinolojisi

-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

-Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

-Çocuk Kardiyoloji

-Neonatoloji

-Çocuk Nefrolojisi

-Çocuk Nöroloji

-Çocuk Yoğun Bakım

Uzman Hekimlerimiz;

Prof. Dr. Murat ANIL (Çocuk Acil)

Doç. Dr. Atilla ERSEN (Çocuk Nöroloji)

Dr. Öğr. Üyesi Suzan ŞAHİN (Neonatoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞİMŞEK (Çocuk Kardiyoloji)

Uzm. Dr. Gülşen AKTAŞ (Çocuk Acil)

Uzm. Dr. Şefika AKYOL (Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi)

Uzm. Dr. Caner ALPARSLAN (Çocuk Nefrolojisi)

Uzm. Dr. Kamile ÖTİKEN ARIKAN (Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

Uzm. Dr. Meltem KOYUNCU ARSLAN (Neonatoloji)

Uzm. Dr. Özlem ÖZDEMİR BALCI

Uzm. Dr. Oğuzhan BAŞERDEM

Uzm. Dr. Tolga BESCİ (Çocuk Yoğun Bakım)

Uzm. Dr. Mustafa BULGAN

Uzm. Dr. Begüm CEZAYİR

Uzm. Dr. Özlem KARACA DAĞ

Uzm. Dr. Ayşenur ÖZEL DOĞRUÖZ

Uzm. Dr. Engin GERÇEKER (Çocuk Kardiyoloji)

Uzm. Dr. Gamze GÖRGÜLÜ

Uzm. Dr. Hatice Ece GÜMÜŞ

Uzm.Dr. Sezgin GÜNEŞ (Neonatoloji)

Uzm. Dr. Leman KAYAŞ (Çocuk Endokrinolojisi)

Uzm. Dr. Nurhan KORKMAZ

Uzm. Dr. Sevgi KUŞ

Uzm.Dr. Halil NARİN

Uzm. Dr. Sabriye OKÇU

Uzm. Dr. Ece TÜSÜZ ÖNATA

Uzm. Dr. Hıncal ÖZBAKIR

Uzm. Dr. Kader DEMİRALP SOYLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Başta kas-iskelet sistemi hastalıkları ve ağrıları olmak üzere, nörolojik, ortopedik ve romatizmal hastalıklar ile fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektiren hastalıkların tedavisi deneyimli ve uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ile yaşlı hastalara uygulanan geriatrik rehabilitasyon her hastanın kişisel özellikleri, klinik durumu ve laboratuvar tanılarına göre planlanır. Bu program fizyoterapist ve servis hemşiresi tarafından fizik tedavi uzmanı liderliğinde yürütülür.

Uzman Hekimlerimiz;

Uzm. Dr. Ülkü DÖNMEZ

Uzm. Dr. Şenol GÜMÜŞTAŞ

Uzm. Dr. Sibel Fatma KARAOĞLU

Uzm. Dr. Aygül KART

Uzm. Dr. Mesut ÖĞRENDİK

Dahiliye Birimi

Dahiliye Ünitesi hastanemizde geniş bir hizmet yelpazesini kapsamaktadır. Derinlemesine fizik muayene, laboratuvar (hematoloji, idrar, gaita…) ve radyolojik ( röntgen, ultrason, tomografi, MR, kemik dansitometri…) tetkikler ile hızlı tanı konulabilir ve zamanında tedavi sağlanır.

Bu alanda tedavi hizmeti verilen hastalıklardan bazıları;
-
Diyabet
-
Hipertansiyon
-
Yüksek kolesterol ve trigliserit tedavisi
-
Tiroid hastalıkları
-
Solunum hastalıkları
-
Sindirim sistemi hastalıkları
-
Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları
-
Böbrek hastalıkları
-
Romatizmal hastalıklar
-
Kanser hastalıkları takip ve tedavisi

Uzman hekimlerimiz;

Doç. Dr. Umut VAROL(Onkoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Önay GERÇİK (Romatoloji)

Uzm.Dr. Rahmi Cihat BİÇEN

Uzm. Dr. Hasan Basri CANPOLAT

Uzm. Dr. Mehmet Erdinç ESENKAYA

Uzm. Dr. Aliihsan GEMİCİ (Hematoloji)

Uzm.Dr. Duygu HÜSEM

Uzm. Dr. Ayşe Gül TEMİZKAN KIRKAYAK (Nefroloji)

Uzm. Dr. Cansu ATAMAN MUTLU (Hematoloji)

Uzm.Dr. Ali ÖZTÜRK (Gastroenteroloji)

Uzm. Dr. Fikret SÜTÇÜ

Uzm. Dr. Tuncer ŞAK (Romatoloji)

Uzm. Dr. Ayla YALÇIN

Uzm.Dr. Helin AYDIN YAMAN

Uzm. Dr. Mustafa YILDIRIM

Uzm. Dr. Mahmut YILMAZ

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış tıp dalıdır.

Bu alanda tedavi hizmeti verilen hastalıklardan bazıları;

    Aritmi

    Kalp krizi,

    Kalp spazmı,

    Aort ve diğer damar hastalıkları,

    Kalp kapak hastalıkları,

    Kalp yetmezliği

Uzman hekimlerimiz;

Doç. Dr. Mehmet EYÜBOĞLU

Uzm. Dr. Esra KOÇ AY

Uzm. Dr. Ömer Özkan DUMAN

Uzm. Dr. Günay GÜNEŞ

Uzm. Dr. Adnan PINAR

Uzm. Dr. Abdülhalim SÖZCÜER

Radyoloji Hizmetleri

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Radyoloji ekibi uzman radyologlar ve radyoloji teknikerlerinden oluşmaktadır. Hastaların kooperasyonu veya bilinç durumu çok iyi olmayan, klostrofobisi olan, yenidoğan ve erken bebeklik dönemindeki hastaların bazı tetkiklerinde gerekirse sedasyon ve anestezi uygulanabilir.

Radyoloji Anabilim Dalı'ndaki Birimler:

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR),
 • Çok dilimli bilgisayarlı tomografi (BT),
 • Sabit ve mobil direkt radyoloji ve floroskopi üniteleri
 • Sabit ve mobil ultrasonografi ve Doppler ünitesi
 • Dijital mamografi
 • Kemik densitometrisi

Girişimsel Radyoloji Bölümü

Bu alanda verilen tedavi hizmetlerinden bazıları;

 • Tiroid Biyopsisi
 • Karaciğer biyopsisi (parankim / kitle)
 • Tükürük Bezleri Tümoral Kitle Biyopsisi
 • Yumuşak Doku Kitle Biyopsi
 • Transtorasik Akciğer Biyopsisi (CT / USG rehberli)
 • Parasentez-Torasentez-Plörodez
 • İntraabdominal / Boyun / Aksiller / İnguinal Lenfadenopati FNAB ve Tru-cut Biyopsi
 • Çölyak Ganglion Bloğu
 • Abse Drenajı
 • Karaciğer / Renal Mikrodalga (MW) ve Radyofrekans (RF) Ablasyon Tedavileri
 • Biliyer Drenaj İşlemleri (Perkütan Kolestostostomi-Perkütan Transhepatik Kolanjiografi)
 • Biliyer Stent
 • Perkütan Nefrostomi
 • Meme Kitlesi Biyopsisi ve Meme Kanserinde Perkütan İşaretleme
 • Endovenöz Varis Ablasyon Tedavisi

Uzman hekimlerimiz;

Prof. Dr. Berna DİRİM METE (Kas İskelet Radyolojisi - Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı)

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Hikmet ÇİLENGİR

Dr. Öğr. Üyesi Orkun SARIOĞLU (Girişimsel Radyoloji)

Uzm. Dr. Meral AYDOĞDU

Uzm. Dr. Altan ÇALMAŞUR

Uzm. Dr. Ebru ÇİÇEK

Uzm. Dr. Meltem ESEN

Uzm. Dr. Rukiye Özden DEMİR SARAÇOĞLU

Uzm. Dr. Can USAL

Cerrahi Bölümler

Genel Cerrahi

Hastanemiz, Genel Cerrahi Kliniği'nde güçlü teknik altyapı imkanları ile hizmet vermektedir.

Bu alanda verilen tedavi hizmetlerinden bazıları;

 • Fıtık ameliyatı
 • Pankreatiko-bilier Cerrahi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
 • Obezite Cerrahisi

Uzman Hekimlerimiz

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İNAL

Uzm. Dr. Yurdalan ALTUNSOY

Uzm. Dr. Recep ATCI

Uzm. Dr. Önder BİRGİ

Uzm. Dr. Musa İLGÖZ (Cerrahi Onkoloji)

Uzm. Dr. Onur KILIÇ

Uzm. Dr. Metin MERCAN

Uzm. Dr. Bülent SUYUK

Uzm. Dr. Enis ÜNLÜTÜRK

Uzm. Dr. Ebru TANYER

Uzm. Dr. Mehmet YILMAZ

Göz Hastalıkları

Kliniğimiz tüm tanı yöntemleri ve tedavi uygulamaları ile göz sağlığı için eksiksiz hizmet vermektedir. Çocukluk çağında başlayan hastalıklardan ileri derecede göz hastalıklarına kadar tüm göz rahatsızlıklarının tedavisi modern cihazlarla kendi branşlarında deneyimli uzmanlarımız tarafından başarı ile yapılmaktadır.

 • Kornea,
 • Katarakt,
 • Kontakt lens,
 • Glokom,
 • Retina,
 • Nörooftalmoloji,
 • Uvea,
 • Pediatrik oftalmoloji ve
 • Şaşılık alanlarında hizmet vermektedir.

Uzman Hekimlerimiz;

Doç. Dr. Ömer KARTI

Uzm. Dr. Nilay ÇELEBİ

Uzm. Dr. Hasan Can DORUK

Uzm. Dr. Tuğba Güngör KIZILOĞLU

Uzm. Dr. Sümeyra YUVACI KOÇ

Uzm. Dr. Pelin KIYAT ÖZALP

Uzm. Dr. Ayhan ÖZYURT

Uzm. Dr. Bilge ÖZTÜRK ŞAHİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kliniğimiz tüm tanı yöntemleri ve tedavi uygulamaları ile gebe ve kadın sağlığı için eksiksiz hizmet vermektedir.

Bu alanda verilen hizmetlerimiz;

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • Perinatoloji

Uzman Hekimlerimiz;

Doç. Dr. Selçuk ERKILINÇ (Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi)

Uzm. Dr. İlker ÇAKIR (Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi)

Uzm. Dr. Fırat ÖKMEN (Perinatoloji)

Uzm. Dr. Ömriye YUŞAN ACAR

Uzm. Dr. Derya BURKANKULU AĞIRBAŞ

Uzm. Dr. Şükriye ARISOY

Uzm. Dr. Can ATA

Uzm. Dr. Hüseyin Aytuğ AVŞAR

Uzm. Dr. Tevfik Berk BİLDACI

Uzm. Dr. Kübra HAMZAOĞLU CANBOLAT

Uzm. Dr. Zübeyde Emiralioğlu ÇAKIR

Uzm. Dr. Ahmet Oğuz ÇETİN

Uzm. Dr. Buket ÇETİNTAŞ

Uzm. Dr. Zübeyde Çoban GÜNDÜZ

Uzm. Dr. Özge İŞCAN

Uzm. Dr. Şinasi KILIÇ

Uzm. Dr. Emine MERT

Uzm. Dr. Hamdiye KASAPOĞLU SAYIN

Üroloji

Üroloji Kliniği'mizde erişkin ve çocuk ürolojisi alanlarında ileri teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Genel üroloji eğitiminden sonra kanser ürolojisi, endoskopik/laparoskopik üroloji, taş hastalıkları tedavisi, androloji, kadın ürolojisi, çocuk ürolojisi ve kısırlık konusunda ileri eğitim almış deneyimli bir ekibe sahiptir

Üroonkoloji Kliniği’nde, erkeklerde en sık görülen kanser olan prostat kanseri ile birlikte böbrek, mesane ve testis gibi her türlü ürolojik kanser tedavisi başarı ile yapılmaktadır. Kliniğimizde prostat kanseri teşhisinde son geliştirilen görüntüleme yöntemi olan Multiparametrik Prostat Mr ile prostat kanseri daha erken evrede yakalanmakta ve biyopsinin ve tedavisinin en doğru teknikle yapılması sağlanmaktadır.

Kliniğimizde Üroonkoloji uygulamalarından farklı olarak perkütan renal cerrahi, laparoskopik üroloji, retrograd intrarenal cerrahi çocuk ürolojisi ve lazer uygulamalar başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Kliniğimizde sıkça tedavi edilen hastalıklardan bazıları;

 • Prostat Kanseri
 • Mesane Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • İyi huylu prostat büyümesi
 • Böbrek Taş Hastalıkları
 • Erkek kısırlığı,
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • İşeme Bozuklukları
 • Sünnet

Uzman Hekimlerimiz;

Doç. Dr. Turgay TURAN

Uzm.Dr. Ömür ÇERÇİ

Uzm .Dr. Sedat ÇİÇEK

Uzm. Dr. Mehmet ERKİN DURAL

Uzm. Dr. Cem Özden ENİYOL

Uzm. Dr. Haluk GENÇ

Uzm .Dr. Ender SİYEZ

Uzm. Dr. Mehmet Zeynel ABİDİN TUNA

Özellikli Birimlerimiz 

Yoğun Bakımlar
-
Erişkin Yoğun Bakım

-Çocuk Yoğun Bakım

Algoloji

Diyabetik Ayak Birimi

Ergoterapi

Organ Nakli

Obezite Merkezi

Palyatif Bakım Birimi