Anlaşmalı Kurumlar
18 Temmuz 2023

Anlaşmalı Kurumlar1. Akbank Türk Anonim Şirketi Mensupları Yardım Sandığı Vakfı
2. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı
3. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
4. T.C Adalet Bakanlığı Mahkemeleri
5. Ankara Ticaret Borsası
6. Ankara Ticaret Odası
7. Büyükelçilikler
8. Danıştay Başkanlığı
9. Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı
10. Fortis Bank A.Ş Mensupları Emekli Sandığı Vakfı İstanbul
11. İller Bankası Genel Müdürlüğü
12. Polis Akademisi Başkanlığı Ankara
13. Sayıştay
14. Şekerbank T.A.Ş Personel Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
15. T.C. Ziraat Bankası A.Ş
16. T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Ve Yardım Sandığı
17. T.E.D.A.Ş Genel Müdürlüğü
18. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanlığı
19. TOBB ( Ticaret Odalar ve Borsalar Birliği)
20. TRT (Türkiye Radyo Televizyon) Genel Müdürlüğü
21. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
22. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş
23. Türkiye Garanti Bankası A.Ş Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
24. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
25. Türkiye İş Bankası A.Ş.
26. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
27. USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş ) Sağlık Turizm
28. Yapı ve Kredi Bankası AŞ Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı
29. Yargıtay Başkanlığı