Üroloji
20 Ekim 2023

Üroloji kliniğimizde sunulan hizmetler,

·         Üriner sistem taşlarının tanı ve tedavisi

o   Medikal ve endoskopik (kapalı teknik) tedavileri (Sistolitotripsi, URS, RIRS)

 

·         İyi huylu prostat büyümesine yönelik tanı ve tedavisi

o   Endoskopik (TUR-P) veya açık (SPTV-P) cerrahiler

 

·         Böbrek kistlerinin tanı, takip ve tedavisi

o   Kist aspirasyonu (boşaltılması) veya laparoskopik kist çıkarılması cerrahileri

 

·         Testis kanseri, hidrosel, epididim kisti gibi skrotal (testis torbası) hastalıkların tanı ve tedavisi

 

·         Ürolojik kanserlerin (Prostat, Mesane, Böbrek) tanı, tedavisi ve takibi

o   Endoskopik cerrahleri (TUR-M),

o   Açık veya laparoskopik radikal (tümör) cerrahiler ve takibi

* Radikal prostatektomi

*  Radikal sistektomi

*  Radikal nefrektomi

*  Parsiyel nefrektomi

 

·         Penil fraktür, peyronie hastalığı ve penil cürvatür gibi penis cerrahileri

·         Erektil disfonksiyon (sertleşme problemi) medikal ve cerrahi tedavileri

 

Kliniğimizin Ana bina A blok Üroloji bölümünde 1, 2 ve 3 nolu poliklinikler ile her gün toplam üç poliklinik ile hizmet vermektedir.  Ayrıca kliğimizce Üroonkoloji dal polikliniği hizmeti de sunulmaktadır. Prostat biyopsisi, nefrostomi takılması, sistoskokopi, Dj stent çekilmesi, genital siğil koterizasyonu gibi günübirlik hizmetler poliklinik odalarının yanında yer alan işlem odası ve yatan hasta kısımda yer alan küçük müdehale odasında sunulmaktadır.