Göğüs Cerrahisi
22 Şubat 2024

Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde göğüs bölgesine ait aşağıda listesi bulunan hastalıkların açık (torakotomi-sternotomi) ya da uygun hastalarda kapalı (videotorakoskopik) yöntemle operasyonları yetkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Uygun akciğer metastazı vakalarında, pnömotoraks hastalarında, bölgesel aşırı terleme yakınması ile operasyon planlanan  hastalarda öncelikle kapalı yöntem tercih edilmektedir.

  • Akciğerin metastatik (başka organ kaynaklı kanserin akciğere yayılımı) ya da primer (akciğerin kendi dokusuna ait) tümörleri
  • Akciğer kist hidatiği
  • Bölgesel aşırı terleme (hiperhidrozis)
  • Bronşektazi
  • Göğüs duvarı tümörleri
  • Göğüs travmaları
  • Kaburga hastalıkları
  • Mediasten tümörleri
  • Plevra (akciğer zarı) tümörleri
  • Pnömotoraks