Radyoloji
16 Ağustos 2023

Radyoloji, tıbbi görüntüleme yöntemleri ile hastalıkların teşhisinde öneme sahip bir tıpta uzmanlık alanıdır. Hastalıkların tanısındaki büyük yerinin yanı sıra, girişimsel radyoloji biriminde görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla çeşitli tedaviler yapılabilmektedir.
Radyoloji kliniğimiz bünyesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi (USG), Renkli Doppler USG, Mamografi, Röntgen ve Kemik Dansitometri tetkikleri yapılmaktadır. Tanısal radyoloji kliniğimizde 2 adet 1.5T manyetik rezonans görüntüleme cihazı, 2 adet bilgisayarlı tomografi cihazı (1 adet 128 kesit, 1 adet 64 kesit), 4 adet dijital röntgen cihazı, 6 adet ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi cihazı, 1 adet dijital mamografi cihazı ve 1 adet kemik dansitometri cihazı bulunmaktadır. Görüntüler dijital görüntü depolama – PACS sistemi ile arşivlenmekte, bu sayede hızlı ve doğru tanılandırma amaçlanmaktadır.
Girişimsel Radyoloji ise anjiyografi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini rehber olarak kullanarak, ameliyatla yapılan tedavileri ameliyatsız yapmayı hedefleyen bölümdür. Aynı zamanda görüntüleme yöntemleri rehberliğinde alınan hedefe odaklı biyopsi işlemi ile tanı başarısı artmaktadır.
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR = MRG)
Manyetik alan ve radyo dalgaları kullanarak vücut kesimlerinin incelenmesini sağlayan bir tekniktir. Manyetik rezonans cihazının içi aydınlık, ancak dar ve kapalı bir alandır. Bu yönden sıkıntı duyabilecek hastaların inceleme öncesinde ilgili doktor ya da teknikeri bilgilendirmesi uygun olacaktır. Kalp pili, metalik kalp kapakçığı, işitme protezi-implantı, beyin anevrizma klipsi, eklem-kemik protezi ya da çivisi, şarapnel, saçma yaralanmaları veya herhangi bir nedenle hastanın vücudunda metalik bir parça ya da cihaz bulunması gibi durumlar hasta için zararlı olabilir ya da tetkikin kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu gibi durumlar var ise tetkik öncesinde tekniker veya doktor ile görüşülmelidir. Hamilelikte bir zararı olduğu gösterilmemiştir. Ancak yine de hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa inceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir. Tetkik odasına girmeden önce her türlü metal içeren cisim, toplu iğne, her çeşit saç tokaları, gözlük, saat, yüzük ve diğer takılar mutlaka çıkarılmalıdır. Aksi halde sizin zarar görme riskinizin ortaya çıkabilir, ayrıca cihazın bozulma veya tetkikin yapılamama olasılığı vardır.
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Bilgisayarlı tomografi, X-ışınlarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı olarak kesitler halinde görüntülenmesini sağlar. Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa bilgisayarlı tomografi, skopi ve röntgen film çekme makinası gibi radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir. Kontrastlı (ilaçlı) bilgisayarlı tomografi incelemesi yaptıracak iseniz, randevu zamanının 4-6 saat öncesinden itibaren aç olunmalı ve tetkik yapılmadan önce böbrek fonksiyonu test değerlerinin normal olduğundan emin olunmalıdır.
Ultrasonografi (USG) ve Renkli Doppler Ultrasonografi
Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı görüntülenmesini sağlar. Renkli Doppler Ultrasonografi ise damarlardaki kan akımı incelenir. Karın bölgesi incelemelerinde bağırsaklardaki gazlar görüntülemeyi güçleştireceği için hastanın aç kalması ve gaz giderici ilaç kullanılması istenebilir. Alt karın bölgesinin incelenmesinde idrar sıkışık olmak gereklidir. Ultrasonografi gebelikte güvenle kullanılabilir.
Mamografi
Meme görüntüleme incelemelerinde temel olarak mamografi ve ultrasonografi kullanılır. Mamografi tetkiki, memenin incelendiği özel bir tetkiktir ve gerekli hastalarda meme ultrasonografisi ile birlikte uygulanır. Bazı hastalarda ise mamografi yapılmadan sadece meme ultrasonografisi uygulanır. Hamilelik söz konusu ise ya da hamilelik olasılığı varsa, mamografi gibi radyasyonlu cihazlar ile inceleme yaptırmanız sakıncalı olabilir. İnceleme istemini yapan doktor ile tekrar görüşmeniz gereklidir. Meme ultrasonografi tetkikinin ise gebelik açısından tehlikesi yoktur. Mamografi incelemesi sırasında memenin cihaz ile bir miktar sıkıştırılması gereklidir. Çok hafif ve kısa süreli olan bu işlem sırasında geçici bir rahatsızlık hissi duyulabilir.
Girişimsel Radyoloji
Girişimsel radyoloji tedavilerinin en önemli özelliği daha önce ameliyatla yapılan bazı tedavileri ameliyatsız yapmasıdır.Girişimsel tedaviler; genellikle anestezi (narkoz) gerektirmez, sadece bir iğne deliğinden yapılır ve vücutta bıçak izi olmaz, hastalar genellikle aynı gün evine gönderilir, normal hayata dönme süresi ameliyata göre çok daha kısadır.