Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
07 Haziran 2022

Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz  3.basamak tescilli 18 yataktan oluşmaktadır.   Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde aşağıda yer alan uygulamalar yapılmaktadır: 
- Düşük doğum ağırlıklı prematüre bebek takip ve izlemi,
- Asfiktik doğum tanı ve tedavi izlemi,
- Sarılığı yüksek olan hastalara yoğun fototerapi tedavisi,
- Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisi,
- İnhale nitrik oksit uygulaması...

HEKİMLERİMİZ